SC Luftfilter - Luftfilter och ventilationsfilter gjorda i Sverige

Påsfilter

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och längre livstid än många andra typer av luftfilter. Filtret är tillverkat med koniska påsar vilket ger optimal luftgenomströmning, en jämn fördelning av stoftet och maximalt utnyttjande av filtermediat.

Påsfilter har ett mycket brett användningsområde och är den vanligast förekommande filtertypen för ventilation och klimatinstallationer. De passar lika bra i bostäder och kommersiella fastigheter som för industriellt bruk.

GREEN LINE - marknadens mest miljövänliga alternativ!?

HoKu® framtidens filterram

• De bästa egenskaperna från trä och plast kombinerat i ett kompositmaterial

• Testad och godkänd (av ILH Berlin) i enlighet med hygienstandard VDI 6022

Datablad HoKu®

Påsfilter från SC LUFTFILTER med HoKu® ram och filtermedia i microglas eller syntet är helt återvinningsbara via förbränning


ePM1 90% • microglas

Till- och/eller frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med mycket höga krav på luftkvalitén, samt förfilter till renrum och kemfilter.

Datablad påsfilter ePM1 90%
Testprotokoll påsfilter ePM1 90%
Energiklassificering påsfilter ePM1 90%


ePM1 60% • microglas

Till- och/eller frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med höga krav på luftkvalitén, samt förfilter till renrum och kemfilter. (rekommenderat tilluftsfilter i vårt koncept ”made in blågult”)

Datablad påsfilter ePM1 60%
Testprotokoll påsfilter ePM1 60%
Energiklassificering påsfilter ePM1 60%


ePM2.5 70% • syntetiskt filtermedia

Till- och/eller frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med medelhöga krav på luftkvalitén.

Datablad påsfilter ePM2.5 70%
Testprotokoll påsfilter ePM2.5 70%
Energiklassificering påsfilter ePM2.5 70%


ePM10 75% • microglas

Förfiltrering samt frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med mycket höga krav på luftkvalitén såväl som stofthållning.

Datablad påsfilter ePM10 75%
Testprotokoll påsfilter ePM10 75%
Energiklassificering påsfilter ePM10 75%


ePM10 60% • microglas

Förfiltrering samt frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer med höga krav på luftkvalitén såväl som stofthållning. (rekommenderat frånluftsfilter i vårt koncept ”made in blågult”)

Datablad påsfilter ePM10 60%
Testprotokoll påsfilter ePM10 60%
Energiklassificering påsfilter ePM10 60%


coarse 70% • syntetiskt filtermedia

Förfiltrering för ventilation och klimatinstallationer.

Datablad påsfilter coarse 70%


VZ coarse 70% • syntetiskt filtermedia

Förfiltrering samt frånluftsfilter för ventilation och klimatinstallationer. Filter med mycket hög stofthållningsförmåga, används t.ex. för avskiljning av svetsrök i frånluftsystem.

SCANDCENTER AB
Fordonsgatan 13
534 50 VARA

0512 - 650 700
info@scandcenter.se
Mustaschkampen 2021